Japan

Tokyo
Krav Maga Japan Ichigaya Studio
Kojimachi shuei-building B1F, 4-3-13 Kudanminami
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0074, Japan
Tel :03-3263-4555
Contact: Noriyuki Otsuka
E-mail: [email protected] 

Tokyo
Krav Maga Japan Aoyama Studio
Aoyama 101 bldg. B1F, 3-15-9 Kita-Aoyama
Minato-Ku, Tokyo 107-0061 Japan
Tel: 03-3263-4555
Contact: Noriyuki Otsuka
E-mail: [email protected]